گردشگری کودک

کودکان بخشی از جامعه گردشگری به شمار می‌روند و گردشگری کودک نوعی از گردشگری و از مهم‌ترین حوزه‌های گردشگری به شمار می‌رود که با حساسیت هایی همراه است. کشورهایی که در مسیر توسعه انسانی حرکت می کنند و به سرمایه گذاری های قابل توجهی در این بخش می پردازند، می توانند رونق چشمگیری را در حوزه مسایل اقتصادی کشورشان ایجاد کنند. کارگاه های آموزشی، طبیعت گردی، بازدید از موزه ها و اردوها، پارک ها و پارک های آبی از جمله ی این فعالیت هاست.

خانواده شاد
null

کشف اتفاقات جدید در سفر برای کودک همیشه با سوالات بسیاری همراه است. کودکان از پیش از ترک خانه، معمولا پرسشهایی کودکانه دارند؟ کجا می رویم؟ برای چه می رویم؟ با چه کسانی می رویم؟ کجا اقامت می کنیم؟ چه می خوریم؟ چه چیزی با خود بیاورم؟ آنجا، برای من چه می خرید؟ و …

null

اگر چه پرسشهای کودکان با این مفاهیم، ساده به نظر می رسد اما تمام این پرسشها در حوزه گردشگری قابل پاسخ و قابل تعریف هستند و می توان طوری به کودکان پاسخ داد که بسیاری از ندانسته ها را یاد بگیرند.

 شناخت انسان ها، گروههای انسانی، اقوام، ادیان و مهمتر از همه شناخت محیط اطراف یعنی محیط زیست طبیعی نیز نیازمند آگاه سازی در دوران کودکی است. نیازی به مقایسه و مثال نیست: جوامعی که در آن بزرگسالان به محیط اطراف خود احترام بیشتری می گذارند ساختارهای آموزشی آنها برای کودکان، سالیان سال است که بسیار شکیل تر و علمی تر شکل گرفته است.

null
null
گردشگری کودک

گردشگری کودک در خارج از ایران نیز به دو صورت برگزار می شود : یکی در قالب گارگاه هایی که در طبیعت برگزار می شود و دیگری تورهایی است که با عنوان Family Tour ، خانواده به همراه کودکان خود در آنها شرکت می کنند.

گردشگری کودک
null
null
null
null

Family Tour بیشتر به سفرهایی اطلاق می شود که خانواده ها در آن می توانند همراه با فرزندان خود در یک ماجراجویی نرم  (soft Adventure )  شرکت کنند. یک فعالیت فیزیکی آرام در فضایی امن و خالی از اتفاق. به عنوان مثال تماشای اسب ها  و یا گوسفندان و غذا دادن به انها، فعالیتی که در حد سن و سال کودک ماجراجویی محسوب می شود.

فهرست