موسسه آموزش عالی ابن یمین

درباره موسسه

تردیدی نیست که برنامه ریزی ها و فعالیت های آموزشی در حوزه ی آموزش عالی با هدف دستیابی به علوم و فنون و فناوری در کشور طی سال های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سطح قابل توجهی موجب رشد و پیشرفت و ارتقای جامعه گردیده است.

به منظور تحقق اهداف مندرج در « کلیات آئین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی» مصوب 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاًسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ابن یمین براساس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاًسیس گردید و برطبق قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مصوب 18/5/1383) ، مفاد اساسنامه مؤسسه (مصوب 1390) قوانین ، ضوابط و مقررات مربوطه اداره می شود.

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی) ابن یمین در سال 1389 و به همت اعضای هیأت مؤسس آقایان دکتر محمد شیبانی(عضو روحانی و مسئول اسبق نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه حکیم سبزواری و استادیار دانشگاه جامعه المطفی مشهد)، محمدعلی زنگنه اسدی (نماینده هیأت موسس و دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری)، سهراب عفتی، سید ابراهیم حسینی، شعبان رضا قربانی (استادان دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا ناصری(مدیر دانشجویی بازنشسته دانشگاه حکیم سبزواری) و خانم زکیه نایبی( مدیر بازنشسته آموزش و پرورش سبزوار) در سبزوار تاسیس شد.

اولین دوره دانشجویان این مؤسسه در مهرماه سال 1389 در سه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر ، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر از طریق آزمون سازمان سنجش وارد مؤسسه شدند.

در مهر ماه سال 90 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت به مجموعه رشته های مصوب مؤسسه اضافه گردید و در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 90 در چهار رشته و در سال 92 در 9 رشته دیگر اقدام به پذیرش دانشجو نمود و در سال های بعد با اخذ مجوز رشته های جدید از شورای گسترش آموزش عالی تعداد رشته گرایش ها به 20 رشته_گرایش در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد رسید.

رشته های دایر در موسسه

کارشناسی ارشد  

 • مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • مهندسی برق گرایش قدرت

کارشناسی ناپیوسته   

 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی مخابرات
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر
 • علمی کاربردی معماری
 • مهندسی  اجرایی عمران
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

 • حقوق
 • حسابداری
 • آموزش زبان انگلیسی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مدیریت بازرگانی
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • علوم ورزشی

کاردانی

 • کاردان فنی برق
 • کاردان فنی عمران
 • کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی معماری

در اولین سال تاًسیس مؤسسه  جهت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی توجه قابل ملاحظه ای به تجهیز آزمایشگاه های مؤسسه به منظور خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان و یادگیری بهتر و تسلط بیشتر دانشجویان به دروس گردید و مبادرت به خریداری و نصب تجهیزات مختلف شد و آزمایشگاه ها و کارگاه های زیر راه اندازی شدند:

 • کارگاه و سایت کامپیوتر و اینترنت
 • کارگاه برق
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه ریزپردازنده
 • آزمایشگاه مدارمنطقی
 • کارگاه عمران و آتلیه معماری
سایت و کارگاه

در سال اول تاًسیس مؤسسه سایت اینترنت و کارگاه گروه کامپیوتر با خرید  30دستگاه کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط به منظور بهره مندی دانشجویان از نرم افزارهای تخصصی و اینترنت راه اندازی شد و در سال بعد تعداد کامپیوتر سایت به 40دستگاه افزایش یافت و هم اکنون موسسه به 80 دستگاه رایانه و یک عدد برد هوشمند و 4 عدد دستگاه ویدئو پروژکتور مجهز می باشد.

کتابخانه

در اولین سال تاًسیس مؤسسه کتابخانه با تعداد 1200 جلد و 800 عنوان در سالنی به مساحت 100مترمربع به منظور استفاده  و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان راه اندازی گردید و متعاقب آن هرساله با توسعه مؤسسه بر آمار کتب و نشریات آن افزوده به گونه ای که هم اینک دارای حدود 5000 جلد کتب و نشریه است و پایگاه های تامین منابع علمی معتبر را آبونمان گردیده است.

فهرست