دانشگاه علمی کاربردی

درباره دانشگاه

  دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری اداره می‌شود. هدف دانشگاه‌ جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد. به‌ نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می‌شود دانش و مهارت لازم را کسب نمایند. دانشگاه جامع مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی و پشتیبانی کارشناسی عملیاتی اطلاعاتی و سیاست گذاری های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی موسسات و مراکز و علمی کاربردی را برعهده دارد.

  موسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی زیر نظر دانشگاه به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارتهای متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تشکیل شده است.

علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی شماره دو سبزوار

پیشینه

دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره یک

  آموزش های علمی کاربردی از زمان امیرکبیر که دارالفنون را ایجاد کرد، در کشور ما سابقه دارد.

  اولین مدارس عالی مهارت‌آموزی در ایران مدارس فلاحت تجارت و صنعت نامیده شدند. در دوره نخست تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پلی تکنیک هنر سرای عالی نارمک، تکنیکوم نفیسی و موسسات دیگر به وجود آمد.

  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه پس از دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مبنی بر انقلاب فرهنگی و عدم تمایل کشورهای پیشرفته به در اختیار قرار دادن فناوری‌های روز و محدودیت‌های اقتصادی تحلیل شده در اثر جنگ تحمیلی نیاز به توسعه و اجرای آموزش‌های کاربردی الزامی گردید. بنابراین توسعه آموزش هایی که از دو جنبه علمی و کاربردی نیاز کشور را تامین کند در دانشگاهها و رشته های تحصیلی مجدداً مورد نظر مسئولان قرار گرفت. از این رو پرداختن به آموزش‌های علمی کاربردی و فنی حرفه ای جزء اولویت‌های آموزشی کشور طی برنامه اول توسعه تاکنون بوده است.

  اگر در آموزش های رایج اعتقاد بر این است که فراگیران باید علم و دانش بیاموزند تا در پناه علم و دانش بتوانند کاری انجام دهند، یا مسئله را حل کنند و آن را اداره نمایند. در آموزش‌های علمی کاربردی ساختار متفاوتی مطرح است. یعنی قبل از اینکه آموخته دانش مورد نظر باشد، بیشتر انجام کار و یادگیری مهارت مطرح است. یعنی در برنامه آموزش محوریت و اصالت آموزش و مهارت یا فناوری خاصی متمرکز است. و طرح مسائل علمی نیز در ارتباط با آن معنی پیدا می‌کند. که از این مقوله نیز به خوبی و به میزان نیاز برخوردار است.

طرح تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بازوی اجرایی نظام علمی کاربردی در نخستین جلسه شورای عالی آموزش های علمی کاربردی در آبان‌ماه سال ۱۳۷۰ پیش‌بینی شد و بعد از آن اساسنامه این دانشگاه در مهرماه سال ۱۳۷۱ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

به استناد ماده یک آیین نامه شورای عالی آموزش های علمی کاربردی مصوب جلسات ۲۳۴ و ۲۳۸ مورخ 1369/11/9 شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش های علمی کاربردی به آموزش‌های اسلامی شود که فصل ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارت لازم و به فعلیت درآوردند استعدادهای نهفته در ایشان تعلیم داده می‌شود و دانش آموختگان را برای احراز شغل حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده می‌کند و توانایی آنان را برای انجام کاری که به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزایش  می بخشد هدف از این گونه آموزشها تربیتی از افرادی است که در کلیه سطوح برای بخش های مختلف صنعت کشاورزی و خدمات به آنان نیاز است.

رشته های دانشگاه علمی کاربردی سبزوار

از جمله رشته های دانشگاه علمی کاربردی سبزوار می توان به رشته های حسابداری در شاخه های مالی و دولتی – مدیریت امور اداری – حقوق – دارویاری – تجهیزات پزشکی اتاق عمل و… اشاره کرد.

رشته های کاردانی

 • کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتری
 • کاردانی فنی کامپیوتر – سیستمهای کامپیوتری
 • کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسیر
 • کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی
 • کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی
 • کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 • کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
 • کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 • کاردانی حرفه ای امور دفتری
 • کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی
 • کاردانی حرفه ای روابط عمومی
 • کاردانی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی
 • کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی
 • کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 • کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
 • کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 • کاردانی حرفه‌ای بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف
 • کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتری
 • کاردانی حرفه‌ای تربیت مربی مهدکودک
 • کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
 • کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده
 • کاردانی فنی الکترونیک صنعتی و …
 • کاردانی  حسابداری – حسابداری دولتی
 • کاردانی  حسابداری – حسابداری مالی
 • کاردانی  مدیریت – امور اداری
 • کاردانی  امور فرهنگی
 • کاردانی  روابط عمومی

رشته های کارشناسی

 • کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
 • کارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک
 • کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 • کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
 • مهندسی فناوری سیستمهای سخت افزاری رایانه
 • کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
 • کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 • کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
 • کارشناسی  تربیت مبلغ قرآن کریمش
 • کارشناسی  مدیریت بیمه – بیمه اشخاص
 • کارشناسی  حسابداری – حسابداری مالی
 • مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
 • کارشناسی  مدیریت بازاریابی بیمه
 • کارشناسی  مددکاری اجتماعی – خانواده و …
 • کارشناسی  مترجمی همزمان انگلیسی
 • کارشناسی  مدیریت بیمه – بیمه اموال
فهرست